Er worden regelmatig vernielingen aangericht door vandalen. Menig kaasmeisje moest het al ontgelden. Zo ook ‘ons’ kaasmeisje bij het sluisje aan de Burgvlietkade. Afgelopen weekend vonden deze vandalen het nodig om het kaasmeisje te onthoofden.
Waarom? Niets beters te doen of is er weer overmatig drankgebruik in het spel? De vernielingen zijn in de late avond of nacht aangebracht zodat niemand iets gezien heeft. Toch is het te hopen dat deze personen een keer tegen de lamp lopen zodat de schade verhaalt kan worden

Het beeld is inmiddels weggehaald om te bekijken of herstel nog mogelijk is .