Gouda noord

wijken

 De gronden tussen de Graaf Florisweg en de Omloopwetering zijn pas in 1823 aan het grondgebied van Gouda toegevoegd. Tot dat jaar behoorde alleen het gebied bezuiden de Graaf Florisweg tot de gemeente Gouda.
De buurt die hier na de oorlog z’n beslag kreeg, werd aanvankelijk niet Ouwe Gouwe, maar Gouda Noord genoemd. Deze naam draagt dit stadsdeel in de volksmond nog steeds.

Ouwe Gouwe is de buurt direct ten noorden van de spoorlijn Gouda-Utrecht, begrensd door de Ridder van Catsweg in het westen, de Omloopwetering (Omlooppad) in het noorden en de Breevaart in het oosten. Het stadsdeel behoort tot de wijk Noord, waarvan ook de buurten Wethouder Venteweg en Achterwillenseweg, Slagenbuurt, Middenwillens en De Goudse Hout deel uitmaken.

Op de website Goudanood.nl wordt de buurt Ouwe Gouwe bedoeld als gesproken wordt over Gouda-Noord. Ook de gemeente hanteert het onderscheid in GoudaNoord en Achterwillens en zorgt de benaming Gouda-Noord wel eens voro verwarring als het om het grondgebied gaat.

Binnen de wijk vormen de drukke doorgaande routes Graaf Florisweg, Thorbeckelaan en Bodegraafsestraatweg verkeerstechnische barrieres, waardoor gevoelsmatige buurten worden gevormd. Deze 3 verkeerdaders zijn ook terug te vinden in het logo van de website.

De wijk beslaat een oppervlakte van ongeveer 81 ha en  heeft zo´n 5400 inwoners. De leeftijdsopbouw komt vrijwel overeen met het stadsbeeld, alleen zijn er relatief veel 65-plussers. Bovendien is het percentage inwoners in de middelbare schoolleeftijd aan de lage kant. De helft van de woningen in de wijk is gebouwd in de eerste vijftien jaar na de Tweede Wereldoorlog. Een kwart van de bebouwing dateert van vóór WO II. Meer dan de helft van alle woningen behoort tot het type eengezinswoning. De veiligheidssituatie in Noord is gemiddeld. Inwoners van Noord ervaren minder sociale overlast van buurtgenoten dan in de meeste andere Goudse wijken. De arbeidsparticipatie in de wijk is relatief laag.

Wilt u meer weten over bevolking en grondgebied (statistische informatie), kijk dan op de  website van de gemeente Gouda.

Een artikel over het ontstaan van Gouda Noord kunt u vinden op : www.stadvandegouwenaars.nl