Informatie (nieuwe) buurtbewoners

De website Goudanoord.nl bevat nieuws en informatie van en over Gouda, Goudanoord en is specifiek voor bewoners van de buurt omvattende de straten Burgvlietkade, Sophiastraat, Bodegraafsetraatweg, Jan van Renesseplein, Graaf Florisweg.

AED

In 2019 is op centrale plek in onze buurt een door de bewoners bij elkaar gespaarde AED opgehangen.

De AED hangt net na het tunneltje tussen de huizen van Sophiastraat 52 en 54 (ter hoogte van de Ridder Dirkstraat) aan de rechterzijde aan de schutting.

Lees meer over de buurt-AED

bewonersgroepen

In de buurt zijn verschillende bewonersgroepen actief. Klik hier voor meer informatie over deze groepen

buurtbericht

Naast informatie en nieuws op deze website worden ook belangrijke berichtjes via de nieuwsbrief (het buurtbericht) rondgestuurd.

Bewoners kunnen zich via deze pagina aanmelden

buurtfeest

Om het jaar wordt door een groep enthousiaste buurtbewoners een buurtfeest georganiseerd. Naast nieuwsbrieven door de organisate wordt ook nieuws en informatie over deze buurtfeesten op de website gepubliceerd. Het eerstvolgende buurtfeest is in september 2023.

naar de pagina’s over het buurtfeest

jeugd

Voor de kleinsten in de buurt is er aan het begin van de Sophiastraat (hoek Graaf Florisweg) een speeltuintje ingericht. Ook zijn er een aantal speeltoetstellen te vinden op het schoolplein van de Koningin Wilhemlinaschool aan de Willem de Zwijgersingel.

WhatsApp groepen

Voor buurtbewoners zijn 2 whatsapp groepen actief, nl. ‘buurt & hulpvraag ‘ en ‘ik geef weg of verkoop’.
Als u zich wilt aanmelden voor deze groepen vraag dan even bij uw buren of zij u op willen voeren (alle bewoners zijn beheerder) of stuur een mailtje met uw adres en telefoonnummer en als onderwerp ‘aanmelden whatsapp-groepen‘ naar info@goudanoord.nl

parkeren

Er komen steeds meer auto’s op de weg wat meestal in de wat oudere wijken van een stad nog wel eens voor parkeerproblemen kan zorgen. Dit is in Gouda en onze buurt niet anders. Vooral in de Sophiastraat en Burgvlietkade is de parkeerdruk hoog.

Met de herinrichting in 2013 zijn er parkeerstroken aangelegd. De breedte van de straat is zo gewaarborgd zodat ook bij calamiteiten de woningen nog goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Hou zoveel mogelijk rekening met elkaar door geen grote loze ruimte tussen uw auto en die van de buurman open te laten. Sluit zoveel mogelijk aan, maar zet elkaar ook niet vast.

Het is niet verboden, maar bedrijfsbusjes en aanhangers horen niet in een woonwijk thuis. Als het dan toch moet, parkeer deze dan aan de schoolzijde van het Jan van Renesseplein.

Ten slotte: parkeer niet in de groenstroken. Stadstoezicht controleert regelmatig en schrijft zonodig een bekeuring uit.

laadstation elektrische voertuigen

  • Burgvlietkade (kop Jan van Renesseplein)
  • Burgvlietkade (103, hoek Burgvlietkade/J.v.Renesseplein – Coornhertgymnasium)
  • Graaf Florisweg (t.h.v. huisnr 135)