Het is weer zover, de bomen zijn al behoorlijk kaal en in de dakgoten ligt volop afgewaaid blad.Op zaterdag 27 november as. worden traditie getrouw de dakgoten met hulp van zoveel mogelijk buurtbewoners schoongemaakt. Overhangend groen en overtollige goederen Extra aandacht wordt gevraagd om te…

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer.Het VCP is te downloaden van de gemeentewebsite: https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/…

Met ingang van 1 januari 2021 is het schema voor afvalinzameling voor onze buurt gewijzigd/ De afvalcontainers worden nu opgehaald volgens onderstaand schema.   Oneven weken Even weken GFT (groene container) woensdag – Restafval (zwart deksel) – woensdag Plastic (PMD) wekelijks op donderdag Papier (blauw…