GoudaNoord.nl

De website Goudanoord.nl is ontstaan uit hobby en sinds 2002 online. De website bevatte informatie en nieuws voor bewoners van de wijk GoudaNoord (Ouwe Gouwe)

In 2002 werd het BuurtPeventieProject van Burgvlietkade tot Bodegraafsestraatweg (BPP) opgericht. Het BPP kreeg al kort na de oprichting (2003) een vast plekje op de website Goudanoord.nl. Een korte tijd heeft Goudanoord.nl ook gefungeerd als website van het wijkteam Goudanoord, maar na een paar jaar kreeg het wijkteam een eigen website.

Na 2010 verloor het BPP langzaam de interesse van de buurt. De website werd minder bezocht en nieuwe activiteiten kwamen niet meer van de grond. Na een poosje slapend te zijn geweest heeft het BPP in 2018 een doorstart gemaakt en  veranderde de naam in Buurt Participatie Team (BPT). Deze doorstart was echter geen lang leven beschoren. Per 1 juni 2021 is het BPT opgeheven.

De website blijft voorlopig voortbestaan en wordt nog gebruikt voor nieuws en informatie voorziening voor bewoners van de buurt omvattende de straten Burgvlietkade, Sophiastraat, Bodegraafsestraatweg, Jan van Renesseplein, Ridder Dirkstraat en Graaf Florisplein.