Ieder jaar wordt in opdracht van de gemeente de controle hondenbelasting uitgevoerd. Dit jaar start deze controle op 16 oktober. Onderstaand het bericht van de gemeente: