Bewoners

De website GoudaNoord.nl is naast een algemene site met nieuws en informatie over Goudanoord, speciaal bedoeld voor bewoners van de buurt  omvattende de straten Burgvlietkade, Sophiastraat, Bodegraafsetraatweg, Jan van Renesseplein, Graaf Floriweg

Op onderliggende pagina’s nieuws en informatie voor buurtbewoners

Brandweer Hollands MiddenHen3 HovenierGoudApotOranjefondsvan den ToorenVishandel WeerstandBanketbakkerij van DijkFris VersshopRAV Hollands Midden