AED

In 2019 is op centrale plek in onze buurt een door de bewoners bijelkaar gespaarde AED opgehangen.

De AED hangt net na het tunneltje tussen de huizen van Sophiastraat 52 en 54 (ter hoogte van de Ridder Dirkstraat) aan de rechterzijde aan de schutting.

De kast van de AED is afgesloten met een pincode. Deze pincode is bekend bij een aantal buurtbewoners die zich hebben aangemeld als burgerhulpverlener en een reanimatiecursus hebben gevolgd.
Zodra een burgerhulpverlener wordt opgeroepen door de Alarmcentrale om de AED op te halen, wordt de locatie en de pincode van onze AED doorgegeven. Daarmee kan men de kast openen en de AED meenemen naar de persoon die een hartstilstand heeft. Vanaf deze locatie kan iedereen in de wijk binnen de cruciale 6 minuten bereikt worden.

Burgerhulpverleners
Iedereen die een erkende reanimatietraining heeft gevolgd, kan burgerhulpverlener worden. Burgerhulpverleners worden opgeroepen via hun telefoon. De burgerhulpverleners die het dichtste in de buurt zijn van iemand met een hartstilstand, kunnen alvast met reanimeren beginnen totdat de ambulance gearriveerd is en het ambulancepersoneel de reanimatie van je overneemt. Op de website van hartslag.nu kan je lezen hoe je je kunt aanmelden als burgerhulpverlener, hoe je gealarmeerd kunt worden en wat je dan moet doen.