Afvalinzameling

Afval scheiden loont

Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen.

Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat vanaf 2018 minder betalen.

Meer informatie over afvalstoffenheffing op de website van de gemeente

De afvalcontainers worden in onze wijk opgehaald volgens onderstaand schema (vanaf 1 januari 2018).

Oneven weken

Even weken

GFT (groene container)

woensdag

Papier (blauwe container)

dinsdag

Plastic (Plastic-hero-zakken)

wekelijks op donderdag

Restafval (grijze container)

woensdag

Afval scheidenZie ook de pagina van Cyclus met de afvalkalender en de handige App

aanbiedregels afval:

containers

  • Op de dag dat de container geleegd wordt, moet deze ‘s morgens tussen 6.00 uur en 7.30 uur op de aanbiedplaats worden gezet. Uiterlijk om 22.00 uur ‘s avonds moet de container van straat zijn en op eigen terrein staan.

  • De container moet met de wielen naar de weg toe staan.

  • Er mag geen afval naast staan, dit wordt niet meegenomen.

  • De container mag niet zwaarder zijn dan 75 kg, te zware containers worden niet geleegd.

  • De deksel van de container moet helemaal dicht zijn, containers waar afval uitsteekt worden niet geleegd.

  • Het afval mag niet aangestampt worden in de container, als het afval klem zit kan de container niet worden geleegd.

  • Verklein grote stukken afval.

  • Gooi geen warme afvalstoffen in de container, het kunststof kan daardoor worden aangetast.

 • Zet de container bij vorst op een niet al te koude plaats, in ieder geval uit de wind. Dit voorkomt vastvriezen van het afval in de container.

zakken (plastic afval)

 • De zakken kunt u tussen 6.00  en 7.30 uur ”s ochtends op de aanbiedsplaats zetten.

Reacties gesloten.