Bewonersgroepen

De buurt kent verschillende bewonersgroepen. Dit zijn groepen buurtbewoners die zich op verschillende vlakken  inzetten voor de buurt. Op het ogenblik zijn onderstaande groepen aktief:

Sluisgroep

Een groep bewoners zorgen sinds 2011 ieder jaar aan het begin van het seizoen dat de sluis wordt voorzien van de plantenbakken met de geraniums. Totdat de bakken in het najaar weer worden weggehaald verzorgt deze groep beurtelings het onderhoud van de planten.


Buurtfeestcommissie

Een keer per 2 jaar wordt een grandioos buurtfeest georganiseerd. De commissie wordt meestal opgesplitst in verschillende subgroepjes die ieder een eigen taak hebben, bijv sponsoring, activiteiten, catering enz.

Wilt u meehelpen met het organiseren van het volgende buurtfeest, geeft u zich dan op bij de commissie (email: buurtfeest@goudanoord.nl)


Dakgotengroep

Gotendag: De platanen aan de Burgvlietkade zijn beeldbepalend voor de straat. In het najaar als de bladeren van de bomen gevallen ziijn worden de dakgoten van de woningen aan de Burgvkietkade en op verzoek van de woningen in de andere straten door een groep bewoners gezamenlijk schoongemaakt. Hierbij staat naturulijk de veiligheid van de vrijwilligers op de eerste plaats. Na afloop is wordt er nog even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Contactpersoon gotendag: Anton van der Gaag (email: avdrgaag@hccnet.nl )


schonebreevaartBreevaartgroep

Een paar keer per jaar zijn vrijwilligers in de weer met grijpers, plastic zakken en ander schoonmaakmateriaal om de rotzooi die wandelaars en watertoeristen hebben achtergelaten in de kanten van de Breevaart en de omgeving van de sluis op te ruimen.