Straatnamen

Oorsprong van de straatnamen in onze buurt

Burgvlietkade

Burghvliet (ook Burgvliet en Burchvliet) was een buitenplaats en een lusthof in Gouda.
Burghvliet lag ten oosten van de stad aan de noordzijde van de Karnemelksloot. De boerderij werd in het begin van de 18e eeuw door de Goudse burgemeester Arent van der Burgh verbouwd tot een buitenplaats. In 1930 werd de boerderij gesloopt toen de Burgvlietkade werd aangelegd.
Lees verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Burghvliet

Bodegraafsestraatweg

Van oudsher een belangrijk straatweg naar Reeuwijk en verder richting Bodegraven. Ter hoogte van de Ridder Dirkstraat werd vroeger tol geheven. Dit was de eerste tol richting Bodegraven. Bij Reeuwijk had je nog een 2e tol.

Jan van Renesseplein

Jan III van Renesse (1249 – 1304) was een Zeeuws edelman met als bezitting het slot Moermond vlak bij Renesse. Hij was een zoon van Jan II van Renesse. De eerste vermelding van Jan III van Renesse is te vinden in een oorkonde van 15 augustus 1282, waarmee Floris V van Holland in zijn gebieden tolvrijheid verleende voor de goederen van Goudse poorters die op niet-tolbare schepen werden vervoerd.
Lees verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_van_Renesse

Sophiastraat

Vroeger heette de Sophiastraat : Sophia van der Goudestraat.
Sophie van der Goude (geb. Gouda? ca. 1265?- gest. vóór 1309), erfdochter en stadsvrouwe van Gouda. Ze trouwde voor of in 1282 met Jan van Renesse (gest. 1304)
Lees verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sophia_van_der_Goude

Ridder Dirkstraat

Dirk van Brederode (± 1256 Santpoort – 16 december 1318 te Reims, overleden op de terugweg uit Palestina), bijgenaamd De Goede, was heer van Brederode (1285), baljuw van Kennemerland (1288) en ridder (1290). Hij ligt begraven in de Dominicanenkerk te Reims. Hij was een zoon van Willem I van Brederode en Hildegonde van Voorne.
Dirk wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde als ‘ridder Dirk’ in oktober 1268, hij is getuige en mede-zegelaar van Floris V van Holland in Brugge. Hij neemt in 1272 deel aan zijn eerste veldtocht tegen de West-Friezen. Deze tocht verloopt slecht en wordt beëindigd met een veldslag bij Heilo op 20 augustus 1272. In 1282 volgde de tweede Friese veldtocht van Dirk II. Hierbij werd het stoffelijk overschot van Willem II van Holland, de vader van Floris V, teruggevonden in Hoogwoud, waarna deze veldtocht succesvol werd afgesloten.
Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_II_van_Brederode

Graaf Florisweg

Floris V, bijgenaamd der keerlen god (god van de kerels, van de gewone man), was graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich ‘heer van Friesland’ noemen, ofschoon hij alleen in West-Friesland feitelijke macht uitoefende. Floris V was de zoon van Willem II van Holland en Elisabeth van Brunswijk.
Floris verleende Gouda stadrechten in 1272.
Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_V_van_Holland