Vanaf 1 mei is de controle op de hondenbelasting weer gestart. De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf HollandRuiter.

Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en een paar vragen stellen over het wel of niet hebben van een hond. De controleurs kunnen zich identificeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor de gemeente Gouda.

Kijk voor meer informatie over de controle op de website van de BSGR.