Controle hondenbelasting

De Gemeente heeft de firma HollandRuiter opdracht gegeven om dit jaar de hondencontrole weer uit te voeren.

Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor de gemeente Gouda.

Niet thuis

Als u niet thuis bent, maakt de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over het aanwezig zijn van honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat u op uw adres 1 of meer honden houdt, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter in uw brievenbus.

Wacht niet op de controleur

Als u sinds kort een hond heeft en u heeft daarvan nog geen aangifte gedaan, wordt geadviseerd niet te wachten tot de controleur komt. Het snelste kunt u via de Digitale balie van de BSGR ( www.bsgr.nl) uw hond of honden aan- of afmelden, maar u kunt ook een aangifteformulier of afmeldingsformulier downloaden, printen en opsturen.

Aanslag

De hondenbelasting wordt opgelegd aan de persoon die ook de andere gemeentelijke belastingen voor het adres op zijn of haar naam krijgt. Dit is omdat de BSGR de aanslagen voor 1 adres zoveel mogelijk op 1 aanslag zet.

De tarieven 2019 voor hondenbelasting in de gemeente Gouda bedragen:

1e hond € 75,55
2e en volgende hond € 92,75

van den ToorenFris VersshopVishandel WeerstandOranjefondsGoudApotBanketbakkerij van DijkRAV Hollands MiddenHen3 HovenierBrandweer Hollands Midden