De Gemeente heeft de firma HollandRuiter opdracht gegeven om dit jaar de hondencontrole weer uit te voeren. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van…