Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer.Het VCP is te downloaden van de gemeentewebsite: https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/…

Met ingang van 1 januari 2021 is het schema voor afvalinzameling voor onze buurt gewijzigd/ De afvalcontainers worden nu opgehaald volgens onderstaand schema.   Oneven weken Even weken GFT (groene container) woensdag – Restafval (zwart deksel) – woensdag Plastic (PMD) wekelijks op donderdag Papier (blauw…

Het is weer zover, de bomen zijn nu al behoorlijk kaal en in de dakgoten ligt volop afgewaaid blad. Op zaterdag 28 november wordt, traditie getrouw,  deze dakgoten  met hulp van zoveel mogelijk bewoners weer schoongemaakt. Buurtbewoners hebben via het buurtbericht weer de nodige informatie…

Maandag 27 april a.s. is onze traditionele feestdag: Koningsdag. Jaarlijks vieren we de verjaardag van Koning Willem-Alexander in de binnenstad met muziek, spelletjes en een gezellige vrijmarkt op het Raam. Dit jaar moeten we wegens het Coronavirus thuis blijven. Laten we van de nood een deugd…

Er is / wordt al zoveel geschreven over het Corona virus dat op de website Goudanoord wordt volstaan met een paar verwijzingen naar belangrijke websites met informatie over het virus. gemeente Goudawebsite RIVMwebsite Rijksoverheid