Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer.Het VCP is te downloaden van de gemeentewebsite: https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/…