Wijkschouw: Reacties van de gemeente

Op dinsdag 9 juli heeft het BPT, samen met een aantal inwoners van de wijk, een wijkschouw gehouden. Het doel van deze wijkschouw was : het in kaart brengen van zaken die in onze wijk om aandacht cq verbetering vragen. Een verslag van deze schouw is al eerder op de website geplaatst: http://www.goudanoord.nl/wp/verslag-van-de-wijkschouw/

Van alle punten is een melding gemaakt via het MOG (Meldpunt Openbaar Gebied) bij de gemeente.

Inmiddels zijn de meeste punten opgepakt of is een terugmelding van de gemeente ontvangen. Onderstaand het overzicht

Het hekwerk, bij de sluis, waar de bloembakken aan hangen, vertoont verzakkingen.
Reactie: 40727: Het hekwerk is constructief goed en veilig. voorlopig geen actie. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40727 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.

In de platanen aan de Burgvlietkade zit hier en daar dood hout. Behoorlijke takken die voor gevaar kunnen zorgen.
Reactie 40728: Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40728 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.
Reactie BPT: Er ligt en hangt nog steeds dood hout in de bomen.

De prullenbakken bij de sluis en de Burgvlietkade, zitten soms vol. Worden die regelmatig geleegd? 
Reactie 40729: Uw melding is afgehandeld. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40729 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.

De opgang naar het sluisje en het laatste wegdeel Jan van Renesseplein – Burgvlietkade, dat iets omhoogloopt, laat bij gladheid gevaarlijke situaties zien.
Reactie 40730: Dank voor uw melding over de gladheid. Alle wegen, fietspaden en stoepen in Gouda strooien is fysiek en financieel niet mogelijk. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes. Uw locaties vallen daarbuiten. Meer informatie over de gladheidsbestrijding vind u terug op de gemeentelijke website. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40730 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.

De beschoeiing waterkant van de Burgvlietkade is slecht.
Reactie 40731: De beschoeiing zal in 2020-2021 vervangen worden. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40731 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.

In het water, bij de sluis , ligt een oude boot waar de eigenaar van onbekend is.
Reactie 40732: Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40732 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.
Reactie BPT: De boot ligt er nog steeds

Wanneer zijn de werkzaamheden bij het sluisje (gemaal) afgerond?
Reactie 40734: Betreft de renovatie van gemaal Burgvlietkade te Gouda. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. SCHOULS BV in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland. Conform ontvangen planning staat de uitvoeringsfase gepland voor week 39 – 2019 t/m week 8 – 2020. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40734 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.

Het toegangshek van de speeltuin* aan de Sophiastraat naar de Graaf Florisweg is gevaarlijk voor de kinderen. Verzoek om dit af te sluiten. Reactie 40735: hekwerk hersteld. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40735 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.
Reactie BPT: Hekwerk is nog open. Mogelijk is de vraagstelling niet goed begrepen.

De straatput, voor in de Sophiastraat, ter hoogte van no.10 komt omhoog. Reactie 40736: probleem is bekend en het gehele straatwerk rondom putten word hersteld in het onderhoud naar verwachting op 23-09. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40736 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.

Halverwege de Ridder Dirkstraat is een drempel in de weg ontstaan.
Reactie 40738: Mogelijk ook op 23 sept.

De stoeptegels in de Sophiastraat, ter hoogte van no. 35 en 37 staan omhoog en zijn dus gevaarlijk. Dat zien we ook op andere plaatsen.
Reactie 40740: straatwerk hersteld. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40740 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.
Reactie BPT: Is hersteld, echter op meerdere plekken in de straat doet zich hetzelfde probleem voor

Er is sprake van stankontwikkeling bij groene kast bij het parkeerterrein van de Graaf Florisweg.
Reactie 40742: In opdracht van de gemeente heeft de contractaannemer de pompput die mogelijk stankoverlast bezorgd, gecontroleerd. In een terugkoppeling geeft de aannemer geen stankoverlast te hebben waargenomen. Mogelijk een incidenteel geval. Mocht u weer stankoverlast hebben, dan verzoek ik u wederom een melding hiervan te maken.

Het informatiebord bij de plattegrond aan de Sophiastraat ligt los.
Reactie 40743: is hersteld. Hierbij delen wij u mee dat uw melding openbaar gebied met meldingsnummer 40743 van 27-08-2019 is opgelost/behandeld.

Bij de oversteekplaats Bodegraafsestraatweg en Willen de Zwijgerstraat: verlaagde stoeprand naar het zebrapad doortrekken.
Reactie BPT: Deze melding is niet beantwoord

De verkeerszuilen op de fietspaden bij de rotonde zijn gevaarlijk. Hebben al voor meerdere valpartijen gezorgd!
Reactie BPT: reeds opgelost

Lees ook ...

Reacties gesloten.