Werkzaamheden gemaal Burgvliet

Volgende week worden de werkzaamheden gestart ivm renovatie van het gemaal Burgvlietkade. Hierbij wordt de pomp en de bijbehorende besturing vervangen met hierbij nog andere werkzaamheden rondom het gemaal.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland.

De aannemer heeft o.a. de Wilhelminaschool informatie over de werkzaamheden gezonden welke hieronder samengevat is weergegeven

Nadere informatie van het project kunt u vinden op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland: https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/renovatie-vakgemaal-burgvlietkade-in-gouda-1

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal de weg langs het gemaal worden afgesloten voor de fietsers en voetgangers. Tijdens de betreffende werkzaamheden worden de fietsers en voetgangers omgeleid d.m.v. bebording volgens het bijgevoegde bebordingsplan.

Omdat er waarschijnlijk veel scholieren gebruik maken van de route langs het gemaal en de omgeving willen wij u informeren over de werkzaamheden. Volgende week gaan wij starten met de eerste fase van de uitvoering van de werkzaamheden waarbij vanaf woensdag 2 oktober de weg afgesloten zal zijn gedurende 1,5-2 weken

Later dit jaar zal de 2de fase worden uitgevoerd waarbij de weg opnieuw afgesloten zal worden. Hierover zult u t.z.t nader geïnformeerd worden. De werkzaamheden zijn naar verwachting februari 2020 gereed.

Voor de veiligheid van de scholieren en ons personeel willen wij uw aandacht vragen voor de omleiding voor de fietsers én het bouwverkeer ter hoogte van het werk.

Reacties gesloten.