adverteren op goudanoord.nl

De website GoudaNoord.nl trekt dagelijks een redelijk aantal bezoekers die geïnteresseerd zijn in nieuws en gebeurtenissen van en over de wijk Gouda Noord. Veel terugkerende bezoekers, maar dagelijks ook weer nieuwe bezoekers komen in contact met uw advertentie.

Adverteren op de webste GoudaNoord.nl biedt u 24 per dag bereikbaarheid, flexibiliteit en de kosten voor een advertentie zijn zeer gering t.o.v. andere media.

Voor een advertentie van 300 x 170 px betaalt u slechts € 50,- per JAAR.

Met de advertentieopbrengsten worden de kosten van de website betaald. Het overschot aan advertentiegelden (bij 2 adverteerders zijn de kosten van de website al betaald) wordt aangewend voor de buurt (uitgaven van het buurtpreventieteam, buurtfeest,  e.d.)

Op goudanoord.nl plaatsen we slechts enkele advertenties zodat uw bedrijf de nodige aandacht trekt en niet verscholen is in een woud met andere adverteerders. *)

Er zijn verschillende vormen om te adverteren, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

interesse ?

Heeft u interesse om te adverteren op de website GoudaNoord.nl, of wilt u meer informatie over de mogelijkhden, neem dan contact op met de beheerder van de site via het emailadres info@goudanoord.nl

*) In een jaar dat er een buurtfeest wordt georganiseerd kunner er gedurende een paar maanden wat meer adverteerders/sponsors op de website getoond worden. Uw advertentie blijft echter altijd prominent op de voorpagina staan.

Reacties gesloten.