Verslag van de Wijkschouw

Op dinsdag 9 juli heeft het BPT, samen met een aantal inwoners van de wijk, een wijkschouw gehouden. Het doel van deze wijkschouw was : het in kaart brengen van zaken  die in onze wijk om aandacht cq verbetering vragen.

De volgende aandachtspunten zijn daarbij geconstateerd  :

 • het hekwerk, bij de sluis , waar de bloembakken aan hangen , vertoont verzakkingen
 • in de platanen aan de Burgvlietkade zit hier en daar dood hout. Behoorlijke takken die voor gevaar kunnen zorgen.    ( signaal a/d gemeente)
 • prullenbakken , bij de sluis en de Burgvlietkade , zitten soms vol. Worden die regelmatig geleegd ?  ( vraag gemeente)
 • opgang naar het sluisje   en het laatste wegstuk van de Burgvlietkade, dat iets omhoog loopt,  laat bij gladheid     gevaarlijke situaties zien.
 • beschoeiing waterkant van de Burgvlietkade is slecht .  ( gemeente )
 • in het water , bij de sluis , ligt een oude boot waar de eigenaar van onbekend is .  ( gemeente )
 • wanneer zijn de werkzaamheden bij het sluisje afgerond ?  ( gemeente )

Speeltuin:
Ten eerste willen we benadrukken dat de speeltuin aan de Graaf Florisweg zeer goed gebruikt wordt door de kinderen in onze wijk.  Met deze plek zijn wij dan ook blij !

 • toegangshek van de speeltuin aan de Sophiastraat naar de Graaf Florisweg is gevaarlijk voor de kinderen. Verzoek    om dit af te sluiten . ( gemeente )
 • straatput , voor in de Sophiastraat , ter hoogte van no.10 komt omhoog  . ( gemeente )
 • Ridder Dirkstraat : halverwege deze straat is een omhoog staande drempel ontstaan. ( gemeente )
 • kantstenen stoep Sophiastraat , ter hoogte van no. 35 en 37 staan omhoog en zijn dus gevaarlijk. Dat zien we ook op    andere plaatsen . ( gemeente)
 • oversteekplaats Bodegraafsestraatweg en Willen de Zwijgersingel:  verlaagde stoeprand naar het zebrapad  doortrekken  . ( gemeente )
 • verkeerszuilen op de fietspaden bij de rotonde zijn gevaarlijk. Hebben al voor meerdere valpartijen gezorgd !    
  DEZE ZIJN AFGELOPEN  WEEK WEGGEHAALD !
 • stankontwikkeling bij groene kast bij het parkeerterrein van de Graaf Florisweg . ( gemeente )
 • informatiebord bij de plattegrond aan de Sophiastraat staat omhoog. ( gemeente)
 • overtollig groen van struiken en bomen belemmeren de wandelaars op de stoepen. Bij deze het verzoek aan de   Bewoners van onze wijk om dat overtollige groen zelf te snoeien . (VERZOEK BEWONERS )

Zo ver het overzicht van de aandachtspunten , die wij tijdens de wijkschouw hebben opgemaakt.  De zaken die met de gemeente te maken hebben , zullen we onder haar aandacht  brengen. 

Gezien de opkomst van de bewoners (11) en de zaken die wij hebben vastgesteld, is een wijkschouw zeker voor herhaling vatbaar.

namens het BPT ,
Aart  Snijders 

Lees ook ...

Reacties gesloten.