Verslag BPT 29 oktober 2018

 1. Hoe gaan we om met ingekomen vragen/suggesties?
 • Er komt in eerste instantie altijd een reactie van het BPT op een vraag of suggestie.
 • Een of twee leden van het BPT bezoeken daarna de vraagsteller en bekijken/bespreken de vervolgstappen.
 1. Ingekomen vragen/mail.
 • Mail: Kids buurtschoonmaak actie
  Aanhouden voor volgend jaar.
 • Mail: AED
  Het plaatsen van een AED wordt als een zinvolle suggestie gezien.
  Krijgt een vervolg.
 • Mail: markeren parkeervakken
  Het idee zou breed gedragen moeten worden en in overleg met de gemeente moeten worden gerealiseerd.
  Krijgt een vervolg.
 • Mail: bladkorven
  Inzender wordt geïnformeerd over mogelijkheden tot aanvraag.
 • Mail Netwerk Achterwillens: Nacht Goudse Hout en Lampionoptocht
  Mail wordt doorgezet naar de website.
 • Mail: info op de website
  Er wordt een korte samenvatting/actielijst van de vergadering op de website geplaatst.
  De datum voor de volgende vergadering, waarvoor belangstellenden zich via de mail van BPT kunnen aanmelden, wordt op de website vermeld.
 • Bericht: toename inbraken
  Deze toename en een melding hiervan wordt geplaatst op de website. Er wordt nog onderzocht in hoeverre de VeiligeBuurt App hier een (preventieve) rol in zou kunnen spelen.
 • Mail Gouda 750: Uitnodiging mee te denken over bijzondere activiteiten in het kader van het 750 jarig bestaan van de stad Gouda.
  Twee leden van het BPT zijn hierbij aanwezig geweest. De opzet van de gemeente is ideeën te verzamelen waarmee buurten en/of personen een “blijvende” bijdrage willen leveren op buurtniveau met als rode draad: Gouwenaars verbinden, jeugd & toekomst. Er komt een verslag van deze avond.
  Info hierover is verder te vinden op:   www.gouda750jaar.nl of www.degouda.nl/gouda-750-jaar-op-naar-grote-estafette
 1. Begroting/subsidie
  Er is een begroting gemaakt en een subsidieverzoek ingediend bij GoudaPot. Er is bericht van ontvangst binnengekomen, maar (nog) geen toekenning. In de begroting zijn de kosten voor de Gotendag en de website meegenomen.
 1. Nieuwsbrief
  Het is de bedoeling dat in november/december de eerste nieuwsbrief bij u in de bus valt met hierin o.a. een leuk verhaal van een vroegere bewoner van de molen bij de sluis. Hierbij ook een oproep aan ieder om zich te melden als hij/zij mooie, interessante, leuke wetenswaardigheden of boeiende verhalen heeft over de wijk/buurt.

De datum voor de volgende vergadering, waarvoor belangstellenden zich via de mail : BPT@goudanoord.nl  kunnen aanmelden, is 28 januari  2019 om 20.00 uur.

Lees ook ...

Reacties gesloten.