Uitbreiding vrijwillige vuurwerkvrije zones komende jaarwisseling

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten de pilot met de vuurwerkvrije zones uit te breiden.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn er ervaringen opgedaan met een vrijwillige vuurwerkvrije zone rondom Ruiterclub Bloemendaal en Dierenopvangcentrum Gouda.

Op basis van deze ervaringen en uitkomsten van een onderzoek, stelt het college voor om de pilot met vrijwillige vuurwerkvrije zones te verbreden naar andere delen van Gouda voor de komende jaarwisseling (2019-2020).

Bewoners dienen zelf initiatief te nemen om voor hun buurt een vuurwerkvrije zone in te stellen. Initiatiefnemers die kunnen aantonen dat er in hun buurt voldoende draagvlak is voor een vuurwerkvrije zone, kunnen bij de gemeente borden en posters aanvragen om op te hangen in hun straat, buurt, park of buurt. De voorwaarden om door de gemeente gefaciliteerd te worden bij het instellen van een vuurwerkvrije zone, worden momenteel nader uitgewerkt in een stappenplan. Uitgangspunt is maximaal 15 vuurwerkvrije zones.
Het succes van de initiatieven hangt af van de bewoners zelf: zij zullen met elkaar het gesprek aan moeten gaan om te zien of er voldoende draagvlak is voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone en elkaar eventueel aan moeten spreken als er toch vuurwerk wordt afgestoken.

Of er in Gouda noord plannen zijn om vuurwerkvrije zones in te gaan stellen is niet bekend.

Lees ook ...

Reacties gesloten.