Kort verslag vergadering BPT van 7 oktober 2019

datum: 07-10-2019 20.00 Aanwezig: Aart en Anne Agenda; 1. Acties vorige notulen 2. Mail vanuit de…

Verslag BPT bijeenkomst d.d. 19 augustus 2019.

Aanwezig: Aart, Anne, Klaas en FrankAfwezig: Con (m.b.)Gast: Peter We bespreken deze avond de volgende drie…

Verslag van de Wijkschouw

Op dinsdag 9 juli heeft het BPT, samen met een aantal inwoners van de wijk, een…

Verslag BPT 29 oktober 2018

Hoe gaan we om met ingekomen vragen/suggesties? Er komt in eerste instantie altijd een reactie van…