Afval scheiden loont niet.

Met ingang van 2019 wordt de afvalstoffenheffing berekend aan de hand van een vastrecht plus een…