Een schouw is een visuele rondgang(inspectie) door de wijk. Zo’n schouw werd tot voor enkele jaren op initiatief van de gemeente uitgevoerd, samen met bewoners uit de wijk. Het BuurtParticipatieTeam (BPT) wil dit jaar de wijkschouw nieuw leven inblazen. Het doel hierbij is samen met…

Hoe gaan we om met ingekomen vragen/suggesties? Er komt in eerste instantie altijd een reactie van het BPT op een vraag of suggestie. Een of twee leden van het BPT bezoeken daarna de vraagsteller en bekijken/bespreken de vervolgstappen. Ingekomen vragen/mail. Mail: Kids buurtschoonmaak actie Aanhouden…

Jaren was er het Buurt Preventie Project (BPP) in onze buurt. De bedoeling was om een vinger aan de pols te houden als het ging om de veiligheid in onze buurt. Ook nam het BPP in de loop der jaren andere, meer op leefbaarheid gerichte…