GoudaNoord.nl

noodvoorziening gemaal

Enkele weken geleden zijn bij het sluisje aan de Breevaart een pomp en transportbuizen geplaatst.
Aangezien het bij de meeste buurtbewoners niet bekend was waarom deze voorziening was aangebracht heeft Goudanoord.nl navraag gedaan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het Hoogheemraadschap gaf via Twitter nog dezelfde dag een reactie:
‘Het betreft inderdaad een noodvoorziening die is aangebracht omdat de pomp in het gemaal moet worden vervangen’.
Wanneer de nieuwe pomp wordt geplaatst werd niet gemeld.