Kort verslag vergadering BPT van 7 oktober 2019

datum: 07-10-2019 20.00

Aanwezig: Aart en Anne

Agenda;
1. Acties vorige notulen
2. Mail vanuit de Goudapot
3. Nieuwe datum

1. Acties vorige notulen

– Email adressen van nieuwe bewoners voor de buurtberichten. Anne vermeldt vanuit het buurtfeest comité dat de mailadressen zijn gevraagd aan alle bewoners in de wijk. Actie; Anne vraagt een overzicht op van de emailadressen.

– Wie zal beheerder worden van de buurberichten? Actie; Aart gaat met de emailadressen langs Peter en zal de vraag stellen aan hem. Volgende vergadering wordt Peter uitgenodigd aan te sluiten om over de website/buurtberichten verder acties uit te zetten.

– Up date wijkschouw? Actie; Klaas gaat mailen met de gemeente over de openstaande acties uit de buurtschouw.

2. Mail vanuit de Goudapot

– Vraag vanuit de gemeente aan het BPT is om 09/10 in de avond in gesprek te gaan over onze aanvraag bij de goudapot. Vraag vanuit Frank is wie er mee kan, helaas te kort dag. Actie; Frank mailt goudapot met een andere datum/tijdstip.

– Meenemen naar het gesprek met goudapot; aanvraag uitgeprint, financiën overzicht, nieuwsbrief.

3. Nieuwe datum

Volgende vergadering 25-11-2019 om 20.00 bij Aart

Actie; Uitnodigen Peter en Frank B.

Onderwerpen; update wijkschouw, commissies website, website, nieuwsbrief, goudapot aanvraag.

Lees ook ...

Reacties gesloten.