Belangrijke telefoonnummers

De belangrijkste telefoonnummers en (email-)adressen op een rijtje.

Alarmnummer hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer 112
Politie / wijkagenten (geen spoed) 0900-8844
Opsporingstiplijn 0800-6070
Meld misdaad anoniem 0800-7000
Red een dier 144
overige
Gas en elektriciteit (Eneco) 0800 – 9009
Kabel (Rekam) 0182 – 585555
Water (Oasen) 0182 – 593772
Overige meldingen, Meldpunt Openbaar Gebied (MOG) 14 0182

 

gemeente Gouda     telefoon: 14 0182
e-mail: gemeente@gouda.nl
postadres:
gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
website: http://www.gouda.nl/