zaterdag 26 novemner van 10:00 – 12:00 uur

Het is weer zover! De bomen zijn nu al behoorlijk kaal, in de dakgoten ligt volop afgewaaid blad en in de straten wordt flink geveegd en geruimd.

Op zaterdag 26 november willen we traditiegetrouw, met hulp van zoveel mogelijk bewoners, de dakgoten weer schoonmaken.

BURGVLIETKADE

De dakgoten aan de voorzijde van deze huizen worden allemaal schoongemaakt.
We beginnen om 10.00 uur en de verwachting is dat na 1,5 uur de klus geklaard is.
Er gelden geen restricties meer vanwege corona, maar omdat meerdere mensen het in de twee vorige jaren fijn vonden elkaar te ontmoeten in de poort van de Burgvlietkade (tussen de huisnummers 74 en 75), treffen we elkaar daar ook dit jaar weer.  Om te genieten van chocomel of glühwein en om nieuwe bewoners te ontmoeten. José en Joop Anker bemannen weer de ‘koek en zopie-kraam’. Uiteraard zijn ook deelnemers uit de andere straten weer van harte welkom!

Van de Gemeente krijgen we hiervoor geen budget. Er is nog een klein bedrag over van vorig jaar. Ik (Anton) zal zorgen dat er op de 26e een collectebus in de poort staat, waarin we een bijdrage kunnen doen om de kosten te dekken.

OVERIGE STRATEN

Het is de bedoeling dat bewoners van de andere straten ook zoveel mogelijk met elkaar de goten gaan schoonmaken.

Ook hier beginnen we om 10.00 uur en starten op het adres van Arie Klijn & Inge de Kruijf, Sophiastraat 88. Daar drinken we  de gebruikelijke kop warme chocolademelk met een stroopwafel en na afloop is er glühwein. Bewoners die niet in staat zijn hun eigen dakgoot schoon te maken, kunnen zich melden bij Arie & Inge. Zij nemen voor dit jaar de coördinatie op zich.

OVERHANGEND GROEN en OVERTOLLIGE GOEDEREN

Extra aandacht vragen wij voor de begaanbaarheid van trottoirs en de poorten. De trottoirs in onze wijk zijn niet erg breed. Daarom verzoeken wij U hinderlijk overhangend groen terug te snoeien en overtollige goederen te verwijderen in zowel de poorten als op de trottoirs.

Wij zien uit naar uw medewerking!

Arie Klijn en Inge de Kruijf,|
Anton van der Gaag (Burgvlietkade 82)