Gotendag 2019

Het is herfst en de bladeren vallen vrolijk van de bomen. Het sein om de jaarlijks terugkerende Gotendag 2019 te gaan organiseren.

Al vele jaren komt een groep vrijwilligers van de Burgvlietkade/Sophiastraat e.o. rondom eind november bijeen om in weer en wind ALLE goten van de woonhuizen aan de Burgvlietkade en op verzoek van de bewoners aan de Sophiastraat e.o.leeg te halen. Een leuke en gezellige klus die na afloop wordt besloten met een glas glühwijn en warme chocolademelk.

Deze “traktatie” werd gefinancierd vanuit de gemeente met het inmiddels verdwenen 3 euro budget.

Het Buurt Participatie Team(BPT) heeft voor haar werkzaamheden, waaronder de Gotendag, vorig jaar subsidie aangevraagd maar helaas niet gekregen.

Vorig jaar hebben we nog een (oneigenlijk)beroep kunnen doen op de middelen van het buurtfeestcomité, maar dit is niet de juiste weg.

Hoe nu verder?

De jaarlijkse traditie en inspanning om met de vrijwilligers na afloop nog even bij elkaar te komen onder het genot van een kleine versnapering willen wij graag in ere houden.

Hier is dus een gering bedrag voor nodig.

Om dit kunnen realiseren willen we aan ALLE bewoners van de Burgvlietkade/Sophiastraat* een kleine “vrijwillige” bijdrage vragen, nl. € 1,- per woonhuis.

Binnenkort zullen Kees de Kruijf en Frank Geenevasen bij u aankloppen (Burgvlietkade) om deze bijdrage te innen Op de Sophiastraat e.o. zal de bijdrage gevraagd worden wanneer uw dakgoot is schoongemaakt.

Wij klimmen dan weer energiek de ladder op om uw goot winterklaar te maken.

Natuurlijk rekenen wij op ieders solidariteit.

Kees de Kruijf

Frank Geenevasen

*Sophiastraat voor zover van toepassing

P .S.

Op dit moment gaan wij ervan uit dat zaterdag 30 november de bomen kaal zijn en wij de goten kunnen leeghalen. Ook dan rekenen wij weer op uw deelname.

Lees ook ...

Reacties gesloten.