GoudaNoord.nl

Donkere dagen

De donkere dagen naderen nu snel. Het is al vroeg donker en als volgende week de wintertijd ingaat is het weer een uur eerder donker.

Het is helaas zo dat voor het dievengilde met deze donkere dagen weer gouden tijden aanbreken. Afgelopen week zijn in de buurt ook weer lieden gesignaleerd die met zaklantaarns bij huizen naar binnen schenen. De gewaarschuwde politie heeft jammergenoeg geen verdachte personen kunnen aanhouden.

Wel reden dus om weer wat extra op te letten en als u iets vreemds ziet, aarzel dan niet om de politie te waarschuwen. 

Lees ook nog eens de preventietips op de website door wat u wel en niet moet/kan doen om de kans op inbraak te verkleinen.