Jaren was er het Buurt Preventie Project (BPP) in onze buurt. De bedoeling was om een vinger aan de pols te houden als het ging om de veiligheid in onze buurt. Ook nam het BPP in de loop der jaren andere, meer op leefbaarheid gerichte…