GoudaNoord.nl

BuurtBlogs

Op de website is onder de menu-optie Nieuws een nieuwe rubriek te vinden, nl: BuurtBlogs

In Buurtblogs komen verhaaltjes, persoonlijke meningen, berichten geschreven door buurtbewoners.

Wilt u iets delen met de buurt, heeft u een mening ergens over of heeft u gewoon iets te vertellen, stuur dan uw blog in via buurtblogs@goudanoord.nl.

Voorwaarden publiceren van een blog:

  • Alleen buurtbewoners (Burgvlietkade, Sophiastraat, Bodegraafsestraatweg, Jan van Renesseplein, Ridder Dirkstraat) kunnen een blog insturen. Vermeld daarom altijd uw naam en adres in de email.┬á
  • Levert u voor het eerst een blog in, stuur dan ook even een portretfotootje mee. Deze wordt bij het blog geplaatst.

Enkele tips voor het maken van een blog:

  • Zorg voor een overzichtelijke structuur (gebruik alinea’s, opsommingen, witregels)
  • Schrijf (ongeveer) zoals je praat
  • Maak korte alinea’s en niet te lange zinnen
  • Gebruik niet steeds hetzelfde woord
  • Voorkom taalfouten