BPP verder als BPT

Jaren was er het Buurt Preventie Project (BPP) in onze buurt. De bedoeling was om een vinger aan de pols te houden als het ging om de veiligheid in onze buurt. Ook nam het BPP in de loop der jaren andere, meer op leefbaarheid gerichte initiatieven. Veel van de huidige bewonersgroepen zijn daaruit voortgekomen.

Afgelopen jaar hebben we ons voortbestaan heroverwogen. We hebben daarvoor gesproken met onze buurtbewoners die actief zijn in het buurtcomité, de sluisgroep, de organisatie van de gotendag en anderen. De vraag hierbij was ‘hebben we nog een toegevoegde waarde en zoja wat is die’

Vanaf heden gaan wij verder als het Buurt Participatie Team (BPT).
We zijn er voor nieuwe bewoners om hun weg in de buurt te vinden en voor de bewoners van de buurt die hier al jaren wonen.
Van de activiteiten van het BPT wordt u op de hoogte gehouden via de website goudanoord.nl, het buurtbericht, Twitter en Facebook. Als het nodig is zullen wij u ook op andere manieren gericht benaderen.
U kunt natuurlijk ook altijd persoonlijk contact opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder de menuoptie ‘buurt participatie team’

Lees ook ...

Reacties gesloten.