Afval scheiden loont niet.

Met ingang van 2019 wordt de afvalstoffenheffing berekend aan de hand van een vastrecht plus een bedrag per aanbieding van restafval.

Men doet er alles aan om ons te doen geloven dat het scheiden van afval u geld kan besparen. Ik ben misschien pessimistisch, maar volgens mij vergeet de gemeente bewust of onbewust bepaalde zaken in de berekeningen mee te nemen.

Het vastrecht gaat volgend jaar naar beneden en als je het aantal aanbiedingen zo klein mogelijk houdt kan dat de eerste paar jaar echt geld opleveren, maar…..

Door het scheiden van afval moet Cyclus ook meerdere rondes door de wijken doen. Voor het apart ophalen van rest, papier, plastic en legen van de verschillende ondergrondse containers moet Cyclus dus meer materiaal inzetten, meer kilometers maken en wellicht ook meer personeel inzetten. Ook de inzet voor het ophalen van meer zwerfafval en illegale dumpingen vormen extra kosten. Al deze extra kosten zullen op een gegeven moment door Cyclus worden doorberekend aan de gemeente.
De gemeente, die toch al een lagere opbrengst aan afvalstoffenheffing (verlaging van het vastrecht en lage opbrengst variabel gedeelte) heeft,  zal de kosten die Cyclus in rekening brengt waarschijnlijk weer doorberekenen in het vastrecht van de afvalstoffenheffing.

Gevolg, u betaald straks weer minimaal net zoveel aan afvalstoffenheffing als voor de invoering van ‘afval scheiden’, en u moet er ook nog meer werk voor doen.

    Peter Keijser

Lees ook ...

Reacties gesloten.