GoudaNoord.nl

Activiteiten Coornhertgymnasium

Voor het cursusjaar 2018-2019 heeft het Coornhert Gymnasium een overzicht verspreid met data waarop activiteiten plaatsvinden waardoor  meer parkeeractiviteit in de buurt zal plaatsvinden en dus ook mogelijk parkeeroverlast voor de bewoners. Dit overzicht is onder de bewoners van omliggende straten verspreid, maar heeft u deze niet ontvangen, dan staan hieronder de data nog eens opgesomd.

Belangrijke data cursusjaar 2018-2019
(veel bezoek ’s avonds, tenzij ander dagdeel aangegeven)

 • 16 oktober 2018            Thema-avond perfectionisme
 • 18 oktober 2018            Brugklasshow, twee voorstellingen
 • 30 oktober 2018            Ledenvergadering oudervereniging
 • 9 november 2018          Brugklasfeest (ouders brengen en halen)
 • 13-19 november 2018  Proefschool groep 8, halen/brengen overdag
 • 19 november 2019        Coornhert avond klassieke talen
 • 20 november 2018        Voorlichtingsavond ouders groep 8
 • 23 november 2018        Leerlingenfeest klas 2/3 (brengen en halen)
 • 4 december 2018          8-minutengesprekken ouders en docenten
 • 6 december 2018          8-minutengesprekken ouders en docenten
 • 13-15 december 2018  Toneelvoorstellingen
 • 12 januari 2019             Open dag 9.30 – 13.00 uur
 • 22 januari 2019              Start lessen groep 7 en 8, dinsdag- en dondermiddagen tot voorjaarsvakantie
 • 30 januari 2019             Proeflessen groep 8, ‘s middags
 • 12 februari 2019            Ouderavond klas 3
 • 15 februari 2019            Valentijnsfeest (brengen en halen)
 • 21 februari 2019            8-minutengesprekken ouders en docenten
 • 5 maart 2019                 8-minutengesprekken ouders en docenten
 • 7-9 maart 2019             Glamournight, theatervoorstellingen
 • 11 maart 2019               Profielwerkstukpresentaties
 • 18 april 2019                 Kolderactiviteiten examenleerlingen overdag
 • 8 mei 2019                    Voorlichtingsavond klas 5
 • 24 mei 2019                  Onderbouwfeest, onder voorbehoud
 • 21 juni 2019                  Ontvangst nieuwe brugklassers, ’s middags

Data zijn onder voorbehoud, mogelijk worden later nog activiteiten toegevoegd.