Aanpassingen website Goudanoord.nl, Facebook- en Twitter-accounts.

Aangezien het BPT dit jaar geen bijdrage meer heeft ontvangen om de website in de lucht te houden en de huidige beheerder niet weer de kosten wil dragen zou deze worden beëindigd.
Een buurtbewoner, Frank Bontenbal, heeft echter aangeboden om de website volgend jaar te verhuizen naar zijn bestaande hostingpakket. Hierdoor zullen de kosten worden teruggebracht naar de kosten voor de domeinnaam. Frank zal dus het technisch beheer van de website gaan overnemen van Peter Keijser die de website in 2002 heeft opgezet en 12 jaar heeft onderhouden.

De site zal wel de nodige aanpassingen ondergaan. Zo worden alleen nog nieuwsberichten en informatie voor buurtbewoners op de website geplaatst. Het wordt dus nu een echte buurtwebsite.

Andere aanpassingen
Het is nog niet duidelijk of alle emailadressen in het domein van Frank kunnen worden overgenomen of dat deze gaan vervallen. Gezien het gebruik worden in ieder geval de onderstaande emailadressen binnenkort beeindigd: breevaart@goudanoord.nl, gotendag@goudanoord.nl, vrijwilligers@goudanoord.nl , sluisgroep@goudanoord.nl

Verder worden ook de Facebook en Twitter accounts beëindigd. Misschien is het u al opgevallen, maar het Facebook account is enige weken geleden al beëindigd en vandaag is ook het Twitter-account van Goudanoord afgesloten.

Oranjefondsvan den ToorenRAV Hollands MiddenHen3 HovenierVishandel WeerstandGoudApotFris VersshopBanketbakkerij van DijkBrandweer Hollands Midden