gotendag2016

Een goede traditie willen we graag in stand houden en daarom organiseren wij weer de jaarlijkse gotendag en wel op zaterdag 1 december as. We starten om 10.00 uur en eindigen om ca 13.00 uur.  De dakgoten aan de voorzijde van de huizen aan de…

De laatste jaren merkt iedereen dat ook Gouda langere, hetere zomers heeft en meer extremere regenbuien. Het college neemt daarom initiatieven om onze stad klimaatbestendiger te maken. De nieuwe Groenstructuurvisie en een Groenfonds gaan daarbij helpen. Bijzonder is dat bij (nieuw)bouwplannen minimaal 15% van het…

pwa kazerne

Onderstaande aankondiging was opgenomen in een onlangs ontvangen nieuwsbrief van het Bewonersplatform Gouda Noord   Informatiebijeenkomst van Rijksvastgoedbedrijf op 8 november as. over verkoop en herbestemming voormalige PWA-kazerne Graag informeren wij u over de informatiebijeenkomst die het Rijksvastgoedbedrijf zal organiseren, as. donderdag 8 november, in de…

Hoe gaan we om met ingekomen vragen/suggesties? Er komt in eerste instantie altijd een reactie van het BPT op een vraag of suggestie. Een of twee leden van het BPT bezoeken daarna de vraagsteller en bekijken/bespreken de vervolgstappen. Ingekomen vragen/mail. Mail: Kids buurtschoonmaak actie Aanhouden…